free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

N. Zaiceva - Н. Г. Зайцева

L. Yakovleva - Л. П. Яковлева

 

Ozutai: tedoliteratur vepsän keles (v. 1991)

Bibliography of research literature on vepsian language (1991)

Указатель литературы по вепсскому языку (1991 г.)

 

Vepsän rahvahan sündumine kelentedon andmusiden vauktuses

The origin of the Veps people in connection with linguistical data

Происхождение вепсского народа в свете лингвистических данных

 

1. Богданов Н. И. Народность вепсы и их язык // ТКФ. - 1958 - №12 - стр. 63 - 75. Библиография в подстрочных примечаниях

2. Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа // Научная конференция по вопросам финно-угорской филологии 23 января - 4 февраля 1947 г. - Тезисы докладов. - Ленинград, 1947 - стр. 24 - 25

3. Kettunen L. Karjalaisen heimon ja "karjalan kielen" iästä ja alkuperästä // Virittäjä - 1940 - №3 - s. 129 - 144; №4 - s. 281 - 301

4. Kettunen L. Kertomus matkasta vepsäläisten luo kesällä 1934 // JSFOu - 1936-37 - №5 - s. 17 - 22

5. Kettunen L. Matkamuistelmia vepsän perukoilta // Virittäjä - 1918 - №1-4 - s. 38 - 62; №5-6 - s. 95 / 104

6. Mikkola J. J. Suomen kansan alku // KV - 1942 - №22 - s. 95 - 100

7. Porkka V. Suomalaisten ja mordvalaisten yhteinen sivistyskanta ennen heidän eroamistaan toisistansa // Suomi - 1882 - 2: 15 - s. 277 - 290

8. Sammallahti P. Suomalaisten esihistorian kysymyksiä // Virittäjä - 1977 - №2 - s. 119 - 135; Bibliogr.: s. 134 - 135

9. Setälä E. N. Vepsän kielestä ja vepsäläisistä // Itä-Karjala ja Kuollan Lappi: Suomalaisten luonnon- ja kielentutkijan kuvaamina. Helsinki, 1918 - 2 osa - s. 155 - 159

10. Setälä E. N. - The Wepsian Language and People // Fennia - 1921 - 42 - №3 - p. 121 - 124

11. Viitso T.-R. Äänisvepslastest ja nende keelest // Saaremast Sajaanideni ja kaugemalegi. Tallinn, 1970. - lk. 126 - 136

12. Vuorela T. Suomensukuiset kansat. - Helsinki: SKS, 1960. - 342 s., ill. - (SKST; 264) - Bibliogr.: s. 332 - 342

     - Suomalais-ugrilaiset kansat kielihistorian valossa. - s. 7 - 22

     - Vepsäläiset. - s. 101 - 112

13. Zaitseva M. Vepsäläisiä // Neuvosto-Karjala. - 1968, №21, kesäkuu

 

Будет постоянно пополняться.

 

 TAGAZE-BACK-НАЗАД